VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง)  อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง) อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง) อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง)  อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

รายละเอียด VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง) อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง)

เครื่องดื่ม เวย์โปรตีน สำเร็จรูป ชนิดผง กลิ่นวานิลลา ช่วยบำรุง และเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เพราะช่วยบำรุงร่างกาย หรือผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีน ใช้ชูคราโลสเป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

ส่วนประกอบสำคัญของVistra Whey Protien Plus
– Whey protein concentrate 41.18%
– Maltodextrin 38.48%
– Whole milk powder 11.76%
– Whey peptide 2.94%
– Vanilla Flavour 2.35%
– L-Arginine 1.76%
– L-Glutamine 1.47%
– Vitamin E 50% 0.03%

5กล่อง(บรรจุกล่องละ15ซอง)
อย. 10-1-12650-1-0076
ช่วยบำรุง และเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
ช่วยบำรุงร่างกาย
เสริมโปรตีน เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 1701 THB
สต๊อกสินค้า 9000 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ถูกแน่นอน สุขภาพและความงาม #ถูกแน่นอน วิตามินและอาหารเสริม

#ถูกแน่นอน อาหารเสริมการออกกำลังกาย

#ถูกแน่นอน อาหารเสริมหลังการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู

#ถูกแน่นอน

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน VISTRA Whey Protein Plus (5กล่อง)###

==========================================

Back to Top