Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท  อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท  อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

รายละเอียด Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ อาหารเสริมการออกกำลังกาย วิตามินและอาหารเสริม

Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla-Ice Cream)

Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. Vanilla-Ice Cream
ON – Optimum 100% Whey Protein Gold Standard เวย์โปรตีนที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่นอาหารเสริมแห่งปี และรางวัลโปรตีนแห่งปี  สำหรับผู้ที่ต้องการ Whey Protein คุณภาพสูงในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว

     
     – ON – Optimum 100% Whey Protein Gold Standard เวย์โปรตีนที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่นอาหารเสริมแห่งปี และรางวัลโปรตีนแห่งปี ติดต่อกัน ถึง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2005, 2006, 2007, 2008 จนถึงปีล่าสุด 2009 โดยยอดขายสูงที่สุดจากทั่วโลก เป็นการยืนยันของคุณภาพได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่ต้องการ Whey Protein คุณภาพสูงในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว

     – ON – Optimum 100% Whey Protein Gold Standard มีส่วนผสมหลักเป็น Whey Protein Isolate ซึ่งมากกว่าทุกๆ ยี่ห้อ ซึ่งทำให้มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ถึง 24 กรัม ต่อเสริพ และเมื่อเทียบตามสัดส่วนต่อ 100%  จะให้โปรตีนสูง ถึง 79%
    – มีส่วนผสมของ HydroWhey หรือ Hydrolyzed Whey Protein Isolate ซึ่งผ่านกระบวนการ Peptide จึงทำให้ดูดซึมได้เร็วยิ่งขึ้น
    – ON – Optimum 100% Whey Protein Gold Standard มีการใช้ Lactase และ  Aminogen® ในการผลิตซึ่งเป็นเอมไซน์ช่วยย่อย จึงทำให้สามารถดูดซึมได้เร็วยิ่งขึ้น และร่างกายสามารถสังเคราะห์โปรตี และอะมิโนแอซิดต่างๆเอาไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น
    – ละลายน้ำได้ง่าย และละลายได้หมดในพริบตา
    – มี L- Glutamine มากกว่า 4 กรัม ต่อเสริพ และยิ่งกว่านั้นยังมี BCAA (leucine, isoleucine, and valine)  
  สูงถึง 5.5 กรัม
    – ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสารให้ความหวาน Aspartame ที่เป็นอันตราย

ON – Optimum 100% Whey Protein Gold Standard ประกอบด้วย
    • Microfiltered Whey Protein Isolates 
    • Ion-Exchange Whey Protein Isolates 
    • Ultrafiltered Whey Protein Concentrate 
    • HydroWhey Hydrolyzed Whey Peptides 

วิธีรับประทาน
    – วันที่ออกกำลังกาย – รับประทานครั้งละ 1 ช้อน (30.4 กรัม) กับน้ำเย็น หรือนม – ทานมื้อเช้า หลังตื่นนอนทันที, ก่อนออกกำลังกาย 1 ช.ม.  และหลังออกกำลังกายทันที
    – วันที่ไม่ได้ออกกกำลังกาย – ทานมื้อเช้า หลังตื่นนอนทันที และมื้อกลางวัน 

ตารางวิธีการคิดเปรียบเทียบปริมาณ โปรตีน แต่ละยี่ห้อ

โดยวิธีการคิด อาหารเสริมหลายยี่ห้อจะใช้จำนวนเสริพในการทานไม่เท่ากัน หรือใช้แต่ละรสชาติไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบ เพื่อเทคนิคในการโฆษณา จนบางครั้งผู้ใช้ดูเพียงจำนวนโปรตีนข้างฉลากเท่านั้น เลยคิดว่าจำนวนโปรตีน
ที่ได้รับเท่าๆกัน แต่! ในความเป็นจริง โปรตีนที่ได้รับจริงๆเมื่อเทียบในปริมาณที่เท่ากัน ก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
ดังนั้นคุณภาพก็จะต่างกันมาก

วิธีการคำนวณ เผื่อใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น คือ นำ Serving Size หาร Protein per serve คูณ 100 จะเท่ากับปริมาณโปรตีน ต่อ 100% จริงๆ

Best quality + best value = gold standard
Best Quality
Whey protein is popular with active adults because it digests rapidly and is a rich source of amino acids to support muscle recovery.* Whey protein isolates are the purest form of whey and the primary ingredient in Gold Standard 100% Whey. Each serving provides 24 grams of rapidly digesting whey protein with low levels of fat, cholesterol, lactose and other stuff you can do without. There’s no doubt this is the standard all other proteins are measured against.

Best Value
Do the Math: Compare the Cost Per Serving to other protein powders and you’ll realize the Gold Standard difference. It’s easy to calculate. Just take the price of your protein product and divide it by the number of servings in the tub. That’s how much protein you’re getting for your dollar. Gold Standard 100% Whey provides ON’s legendary quality with exceptional Cost Per Serving value.

BEYOND THE BASICS:
    • Packed with Whey Protein Isolates
    • Provides Whey Protein Microfractions
    • More than 5 Grams of BCAAs
    • Over 4 Grams of Glutamine & Glutamic Acid
    • Instantized to Mix with a Spoon

Directions For Gold Standard 100% Whey: 
SPOON STIRRED: Gold Standard 100% Whey™ is INSTANTIZED. That means if you forgot your shaker cup or don’t have time to get out the blender, you can just add one rounded scoop of Gold Standard 100% Whey™ to a glass filled with 6-8 oz of water or your favorite beverage. Then mix it up with a spoon. Stir for about 20 seconds or until powder is completely dissolved. 

TIP: Adjust the intensity of your Gold Standard 100% Whey™ by varying the amount of liquid that you use to prepare it. For a bolder flavor with slightly more body and sweetness, mix each scoop with 4-6 oz of water, milk, or your favorite beverage. For a milder tasting, less sweet shake, use 8-10 oz of liquid per scoop.

SHAKER: Bringing a shaker cup with you to the gym is the best way to get a powerful dose of protein immediately after your workout. Just pour in 6-8 oz of your preferred beverage and then add one rounded scoop of Gold Standard 100% Whey™ to your shaker cup. Cover and shake for 25-30 seconds. Don’t have a shaker cup? Pick yourself up one of our Bodybuilding.com Shaker Bottles. Click Here!

BLENDER: Add one rounded scoop of Gold Standard 100% Whey™ to a blender filled with 6-8 oz of water, nonfat milk, or your favorite beverage. Blend for 20-30 seconds. Then add 1 or 2 ice cubes and blend for an additional 30 seconds. 

SHAKE UP YOUR SHAKE: By adding fresh or frozen fruits, peanut butter, flaxseed oil, coconut and other high-energy ingredients, you can transform your shake into a delicious high-protein meal. 

STACK YOUR SHAKE: You can make Gold Standard 100% Whey™ an even more powerful recovery product by adding supplements like creatine, glutamine, BCAA, and concentrated carbohydrate powders.

THINK OUTSIDE THE GLASS: Gold Standard 100% Whey™ can be used for more than just protein shakes. Try mixing a scoop into oatmeal, yogurt, or the milk that you pour over your morning breakfast cereal. Better yet, boost the protein content of muffins, cookies, brownies, etc. by adding a scoop or two to your baked goods recipes.

SUGGESTED USE: Consume approximately 1 gram of protein per pound of body weight per day through a combination of high protein foods and protein supplements. For even best results, consume your daily protein allotment over several small meals spread evenly throughout the day. 

Warnings: This product contains whey derived from dairy and lecithin (to improve mixability) derived from soybeans. For use as a dietary supplement only. Do not use for weight reduction.

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
 

OPTIMUM Classic Premium Shaker  เชคเกอร์เกรดพรีเมี่ยม จาก Optimum Nutrition แบรนด์ชั้นนำอันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 
ข้อมูลพื้นฐานปราศจากสาร BPAปราศจากสาร Phthalateปราศจากสาร DEHPสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้สามารถนำเข้าเครื่องทำความเย็นได้ทุกชนิด และแช่แข็งได้ขนาดบรรจุ 20 ออนซ์ (600 มิลลิลิตร)
ละลายน้ำได้ง่าย และละลายได้หมดในพริบตา
คุณภาพสูงในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว
ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสารให้ความหวาน Aspartame ที่เป็นอันตราย เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 2599 THB
สต๊อกสินค้า 91 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#เก็บเงินปลายทาง สุขภาพและความงาม #เก็บเงินปลายทาง วิตามินและอาหารเสริม

#เก็บเงินปลายทาง อาหารเสริมการออกกำลังกาย

#เก็บเงินปลายทาง อาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ

#เก็บเงินปลายทาง

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Optimum Whey Protein Gold 5 Lbs. (Vanilla Ice Cream) แถมฟรี ON Premium Shaker มูลค่า 700 บาท###

==========================================

Back to Top